Startsida

Välkommen sidorna med grundmaterialet till artikelserien "Folkliga danser belysta från samtida källor" i Runtenom, Skånes Spelmansförbunds medlemstidning. Avsikten med sidorna är att samla allt man vet och kan dra slutsatser om för Skånes olika låttyper. Sidorna här består för närvarande av tre kategorier som tillkommit under olika delar av undersökningarna, svarande mot olika behov av sammanställning:

  1. Genomgång och jämförelser av skånska åttondelspolskors olika karaktär samt ett försök till att härleda deras namn. Källmaterialet är noter från spelmansböcker och uppteckningar i arkiv eller privata samlingar.
    Dessa sidor nås av låttypnamnen i menyn här till vänster.

  2. Klipp och info väsentligen från sökningar på Google book för att spåra olika dansers tidigaste förekomster och vad som sägs om dessa danser i tidiga källor.
    Dessa sidor nås under rubriken "Källmaterial danser" i menyn här till vänster.

  3. Noter till olika låttyper/danser från gamla notböcker och uppteckningar. Noterna är grupperade efter låtnamn men kan även listas upp som melodivarianter.
    Dessa sidor nås under rubriken "Källmaterial noter" i menyn här till vänster.

Hela källmaterialet redovisas här på sidorna, liksom förda resonemang, för att var och en själv ska kunna värdera och ta till sig slutsatserna som sina egna eller kunna dra sina egna.

Tanken är att dessa sidor ska utvecklas och uppdateras efter hand som ny info tillkommer. Slutsatser och dateringar kan därför komma att justeras och texterna uppdateras för att avspegla kunskapsläget. För att kunna hålla reda på när sidorna ändras reovisas ändringarna i en "Logg", och sista ändringsdatum används som versionsdatum. Med hjälp av versionsdatum och logg kan var och en följa dessa uppdateringar.

På sidorna finns kartor mm som genereras av skript från gemensamma data, därför kommer vissa sidor att vara lite långsamma att ladda. Så hav tålamod!

Jag önskar läsaren ska finna sidorna informativa samt ha ett trevligt nöje med läsningen. Jag tar också gärna emot all feedback på tankarna här samt tips om ytterligare material att tillfoga här.

Lund i maj 2012
Åke Persson
ok.person@swipnet.se